اموجی‌ها راهی عالی برای نشان دادن احساسات و حالات شما به مکالمات مبتنی بر متن هستند. البته اگر به اندازه کافی خلاق هستید و یا اینکه حوصله داشته باشید تا بهترین اموجی را در شرایط مناسب برای مخاطبتان ارسال کنید. ...