هوش مصنوعی در حال بازی بازیی استراتژیک در قالب ذهن بالقوه است، نوشتن مقالات خبری، انبار کردن پروتئین‌ها و آموزش حرکات جدید استاد بزرگ در بازی Go. برخی متخصصان هشدار می‌دهند از آنجا که ما سیستم‌های خود را قدرتمندتر می‌کنیم ...