با توجه به گسترش روز افزون گوشی ها در بین آحاد جامعه بازی های موبایلی نیز جزو پر طرفدار ترین بازی های حال حاضر شده اند. اما در این بازی های برخی از آن ها از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند ...