بازی‌ها این روزها نه تنها سرگرمی محسوب می‌شوند بلکه برای خیلی از گیمرها به‌عنوان منبع درآمد نیز هستند. اما هدف ما از این بخش بیشتر معرفی بازی‌ها برای سرگرمی است. پس اگر شما هم به دنبال یافتن بازی‌های جدید و ...