پایتخت این کشور کوچک و زیبا شهری به نام «پودگوریتسا» است که بزرگ‌ترین شهر آن نیز محسوب می‌شود، شهر «سیتینه» یکی از زیباترین شهرهای مونته نگرو است که به عنوان پایتخت تاریخی این کشور انتخاب شده است. جمعیت  این کشور ...

اگر بخواهیم یکی از زیباترین شهرهای جزیره ای که در آسیا وجود دارد را نام ببریم، بی شک پوکت یکی از بهترین ها خواهد بود. در این جزیره، جاذبه های بسیاری برای گردشگری وجود دارد و مسافران می توانند به ...