پایتخت کشور تایوان شهر «تایپه» است که یکی از بزرگ‌ترین مراکز اقتصادی آسیا محسوب می‌شود. قدمت سرزمین تایوان به حدود ۴۰۰ سال پیش بازمی‌گردد؛ در واقع اولین گروه‌های انسانی از ۴۰۰ سال پیش در تایوان کنونی ساکن شدند. در دهه ...