آیا تاکنون به تاثیر رسانه‌های تصویری همچون تلویزیون در زندگی خود فکر کرده‌اید؟ برنامه‌های تلویزیونی در هر سیستم و دولتی بر چه اساسی تولید و اجرا می‌شوند؟ در همه جای دنیا، تلویزیون‌های دولتی و خصوصی ابزاری برای کنترل و چگونگی ...