سفر کردن همیشه جزو هیجان انگیزترین برنامه ها و تفریحات هر خانواده می باشد اما این تفریح همیشه با دغدغه ها و دردسر هایی نیز همراه است. به چه وسایلی نیاز داریم؟ کجا را برای سفر خود انتخاب کنیم و ...