به نظر شما بهترین دوربین دیجیتال باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ هر کس بسته به نیازها و انتظاراتش از دوربین عکاسی پاسخ متفاوتی برای این سوال دارد. و همین انتخاب بهترین دوربین را به کاری غیرممکن تبدیل می‌کند. در این ...