همه از خطاهای فیلم‌ها درباره سلاح‌های گرم و نحوه استفاده از آنها در جنگ و درگیری خبر دارند. از سوپراستارهای دهه هشتاد که راضی نمی‌شدند در صحنه تیراندازی قنداق اسلحه را روی شانه‌شان تکیه بدهند تا فشنگ‌های تمام نشدنی تفنگ ...