انتخاب لباس مجلسی یکی از دغدغه های ما خانم ها برای رفتن به عروسی و جشن هاست که در عین شیک بودن، بهمون بیاد و کس دیگه ای لباسی شبیه به لباس ما را نپوشیده باشد. این موضوع تا حدی ...