گیم پلی و داستان معمولا کلیدی‌ترین ویژگی‌های هر بازی به حساب می‌آیند که عیار آن را مشخص می‌کنند و در حقیقت آن‌ها هستند که باعث شاخص بودن و شناخته شدن یک بازی می‌شوند اما از حق نباید بگذریم که ارزش ...