سال ۲۰۱۹ سال بسیار جالبی برای صنعت بازی‌های ویدئویی به عنوان یک مدیوم بود. از نظر فنی، امسال یک سال قبل از زمان موعود برای عرضه شدن کنسول‌های نسل بعدی بود که با نگاهی به نسل‌های گذشته و تجربه ما ...