امسال سال فناوری اتصالات ۵G است. یا حداقل اگر چیزهای بسیار مهم و قابل اهمیت دیگری در سال ۲۰۲۰ رخ نمی‌داد، باید سال فناوری ۵G نام می‌گرفت. با این اوصاف، شرکت‌ها و حامل‌های مخابراتی مختلف در سراسر دنیا با سرعت ...