«بهداد زندیه وکیلی»، نمایشنامه نویس و کارگردان جوان نمایش «چخوفناک» است. او پیش از این نمایشنامه «روی خوش مهتاب» را نوشته بود که به کارگردانی «ارژنگ طالبی نژاد» در تماشاخانه دا به روی صحنه رفت. نمایشنامه مستند «سانسور» را هم ...