رحمان، کارگری ساده است که چهار دختر داشته و وضع مالی خوبی هم ندارد. او به همراه خانواده اش در رستورانی در اطراف تهران زندگی می کند. رستورانی متروکه که صاحبانش برای مدتی رهایش کرده اند و امکان دارد ...