اگر از هیاهو و کش مکش‌های زندگی شهری خسته شده‌اید و میخواهید به مکانی سفر کنید که طبیعتش بکر و رویایی، هوایش پاک، و از دل زمینش آب بجوشد و یا دلتان هوای آن را کرده که چند روزی را ...