میان جاذبه‌های پایتخت که علاوه بر طبیعت از امکانات بسیار خوبی نیز برخوردارند، پارکها جایگاه نخست را دارند. بوستانها و پارکهای پایتخت، قلب تپنده و ریه‌های سبز تهران محسوب می‌شوند و با طراوت و سرسبزی خود بار آلودگی این شهر ...