کنفرانس بیلد ۲۰۱۹ مایکروسافت در اوایل می برگزار می شود به تازگی وب سایت رویداد بیلد مایکروسافت با افزوده شدن تاریخ کنفرانس سال ۲۰۱۹ بروزرسانی شد. باتوجه به این وب سایت سال جاری شرکت ردموندی قصد دارد کنفرانس را از ...