نمایش «فاش»  «مهران مرادی» که چندی پیش نمایش «این یک کنفرانس از شکست ماست» را بر روی صحنه سالن استاد انتظامیِ خانه هنرمندان داشت، در نمایش جدید خود از بازی سید سعید راستی، حسین میرزایی کلی، امیرحسین قاسمی، محمد شیخی ...