ایلان ماسک یک مخترع، کارآفرین و یک شخص مهم در دنیای تکنولوژی و فناوری امروزه می باشد. او تاکنون شرکت های زیادی را اداره کرده و در موفقیت آن ها نقش زیادی داشته است؛ از این رو ایلان ماسک را ...