مایلز دیویس، چهل سال از عمر خود را صرف ساخت و ضبط موسیقی کرد. او شخصیتی قوی و الهام بخش داشت و مسیر را برای بسیاری از هنرمندان هموار کرد. او با نواختن ترومپت و رهبری ارکستر، به طور مداوم ...