تلفن های همراه برای نخستین بار در دهه ی ۱۹۹۰ در ایالات متحده ی آمریکا در دسترس قرار گرفتند، اما پس از آن این تلفن های همراه به سرعت و به طور چشمگیری در سراسر جهان رواج یافتند. استفاده ی ...