تاثیر دود سیگار بر سلامت کودکان   با هر پکی که به سیگار می زنید زخمی به قلب کودک خود وارد می کنید و باعث مرگ زودرس موجودی می شوید که خود به این دنیا دعوتش کرده اید. نوزاد ازهمان ...