بسیاری از ما در حال حاضر مجذوب فن‌آوری‌های دیجیتال از طریق صفحه های هوشمند همچون تلفن‌ها، کامپیوترها، تبلت ها و حتی ساعت‌های مچی شده‌ایم. با این وجود، درون آزمایشی عظیم قرار داریم که خود هم از جریان آن بی‌خبریم. شرکت‌هایی ...