وقتی بخواهیم درباره مدیریت زمان حرف بزنیم، ابتدا پیش از هر چیز، باید دو موضوع جدا را مورد بررسی قرار دهیم؛ یعنی مدیریت و زمان! سپس به موضوع مدیریت زمان و هر چیزی که درباره آن است، می‌پردازیم. با ما همراه باشید. تعریف “زمان” ...