تا به حال به این فکر کرده‌اید که اولین بار چه کسی ایده فشار دادن همزمان سه کلید آلت، دیلیت و کنترل بر روی صفحه کلید را مطرح کرد؟ در این مقاله در مورد تاریخچه آلت + دیلیت + کنترل ...