علم مدرنیته، علمی از است که از قرن نوزدهم به بعد با آن روبرو شدیم. با توجه به تجددگرایی در علم، هر روزه شاهد پیشرفت‌های بی‌شمار علم هستیم. هرکدام به نوعی در پی بیان حقیقت و یا بخشی از آن ...