«تالان» را ببینید. تالان را ببینید. تالان را ببینید. این جمله را باید روزی هزار بار و به هزار نفر گفت که تالان فیلم مهمی است و باید دیده شود. مهم نه از این جهت که فیلمی با شاخصه های ...