در این اواخر که عده زیادی از کاربران به دنبال استریم کردن و تولید محتوا هستند، دستگاه هایی که سخت افزار مناسب برای تولید محتوا داشته باشند، بسیار محبوب شده اند. از طرفی دیگر، با محبوب شدن فیلم سازی و ...

در روز های آغازین ، سینما صامت بود و ورود صدا به سینما سال ها به طول انجامید. با این حال در سالن های سینما موسیقی زنده همزمان با نمایش فیلم به امری متداول بدل شده بود اولین بار آلن ...