تحقیقات نشان داده است؛ موش‌هایی که دارای میکروب‌های روده مختل شده‌اند، نمی‌توانند خاطرات ترسناک را از حافظه خود پاک کنند. همین طور یافته‌های مختلف نشان می‌دهند که باکتری‌های روده، ممکن است نقش مهمی در نحوه یادگیری و غلبه بر ترس ...