کره جنوبی آشپزخانه بسیار گسترده و جالبی دارد که در سراسر جهان شناخته شده است. برخی معتقدند تنوع آشپزخانه کره ای و تمرکز آن روی سبزیجات ، آن را به یکی از سالم ترین آشپزخانه های جهان تبدیل کرده است. ...