محصول جدید کمپانی اسلوواک Engler نمونه ای حیرت انگیز از تلفیق خودرو و موتور سیکلت به نام شبهه موتور سوپرکواد Superquad است. این محصول جدید Engler همان طور که در تصاویر مشاهده می کنید؛ چیزی نیمه خودرو و نیمه موتورسیکلت ...