کشور پهناور ایران محل بسیاری از «ترین»‌های جهان است. ترین‌هایی در تاریخ، هنر، صنعت، اقتصاد، گردشگری، سلامت و آب و هوا که در بسیاری موارد نشان از عظمت و قدمت ایران در پهنه وسیع جهان دارد. با ما همراه باشید ...