فناوری های نو دائماً در حال رفت و آمد هستند اما بعضی چیز اصلا تغییر نمی کنند . مثلا در آینده ای نه چندان دور در خیابان ها و جاده ها ماشین های متکی به راننده منسوخ خواهند شد و ...