تلویزیون هوشمند، تلویزیون خمیده‌ یا OLED، تلویزیون HDR و ۴K حتی ۸K. خرید تلویزیون مستلزم این است که همه انواع تلویزیون را بشناسید و بتوانید بهترین مدل برای خودتان را پیدا کنید. البته شناخت انواع تلویزیون کافی نیست. باید بدانید ...

آیا تاکنون به تاثیر رسانه‌های تصویری همچون تلویزیون در زندگی خود فکر کرده‌اید؟ برنامه‌های تلویزیونی در هر سیستم و دولتی بر چه اساسی تولید و اجرا می‌شوند؟ در همه جای دنیا، تلویزیون‌های دولتی و خصوصی ابزاری برای کنترل و چگونگی ...