اینترنت اشیاء و یا IOT یکی از جذاب ترین مباحثی است که در دو دهه اخیر ذهن اهالی IT  را به خود درگیر کرده است. اما در حال حاضر بسیاری ما درباره آن شنیده ایم و یا در حال استفاده ...