استرس زمانی رخ می‌دهد که فشاری بیشتر از آنچه فرد به آن عادت داشته است، به او  وارد شود. ...

این گجت از برند پاناسونیک تمامی آزاردهنده های بیرونی و شلوغی های دور و برتان که مخل تمرکز روی کار هستند، را کنار می زند و شما را روی کارتان متمرکز می سازد. آیا بیشتر اوقات احساس می کنید که ...