یکی از قدیمی ترین و بومی ترین حیواناتی که در ایران زمین وجود داشته و هنوز نیز به حیات خود ادامه می دهد، تمساح ایرانی؛ گاندو می باشد. قدمت اجداد این حیوان به ۲۶۰ میلیون سال پیش می رسد و ...