اگر هنوز در فیسبوک فعال هستید، احتمالا رسوایی‌های اخیر فیسبوک شما را هم نگران کرده است. تنها نیستید. همه کاربران فیسبوک درباره گردآوری دادهای غیرضروری و ارائه آن به شرکت‌های تبلیغاتی نگران هستند. مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک اصرار دارد ...