دن نیکسون نویسنده ای مستقل است که کارش را با ساندی ‌تایمز، اکونومیست و گاردین آغاز کرد و خیلی زود در میان دیگر نویسندگان شناخته شد. او همچنین ابداع کننده ” طرح ابتکاری” در اقتصاد است و محقق ارشد در ...