سال‌ها قبل از پیدایش کلیساهای اروپایی معابد و پرستشگاه‌های بودایی در این کشور شکل گرفته‌اند؛ در طول تاریخ کشور ژاپن در مسیر تجارت پیشرفت های قابل توجهی داشته است؛ از چینی‌های زیبا و ظریف تا ابریشم. سرزمین ژاپن در طی ...