منع انتشار فایل PNG در توییتر رقم خورد و باید آن را اقدامی قابل ستایش از سوی مسئولان این اپلیکیشن بدانیم. اخیرا اتفاق تلخ و به راستی وحشتناکی در توییتر شکل گرفت که می‌توانیم با نگاهی به آن، مجدد اظهار ...