آشنایی با شگفتی‌های کیهان و ستاره ها یکی از جذابتری مطالعاتی است که می‌توان در طول روز داشت. هرچقدر بیشتر با شگفتی‌های کیهانی آشنا می شویم بیشتر به قدرت خالق پی می‌بریم در این بخش قصد داریم تا با سحابی‌ها ...