درباره نمایش خون به پا می شود «مسعود طیبی» کارگردان جوان اما با سابقه، مدرس و منتقد تئاتر که پیش از این اجراهای زیادی از جمله «نبرد گالیله»، «هنگامه ‌ای که هملت به دست جادوگران مکبث کشته شد» و «در ...