مجموعه پاسارگاد ، وسیع‌ترین محوطه هخامنشی است که آثار تاریخی بی‌شماری را درخود جای داده است، این مجموعه تاریخی باشکوه و بی‌بدیل به عنوان، پنجمین اثر ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت گردیده است و همچنین نام این اثر ...