شهر مشهد با نام هشتمین پیشوای شیعیان (ع) پیوند خورده است. شهری مذهبی که هر ساله خیل عظیمی از مشتاقان از سراسر نقاط جهان برای زیارت راهی این مکان مقدس می‌شوند تا هم عرض اراداتی به درگاه اما رضا (ع) ...