از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی کرمان که بگذریم، در گوشه‌ای از شهر سیرجان این استان، باغ سنگی عجیبی نهفته است که اثری از حیات و زندگی در آن وجود ندارد. ...