اگر اهل شنیدن داستان‌های مرتبط با جنیان و موجودات متافیزیکی هستید و یا به فیلم‌هایی از این دست علاقه دارید، بد نیست بدانید که این داستان‌ها تنها مربوط به فیلم‌ها و قصه‌ها نیست. در همین ایران خودمان و در نیمه ...