پایتخت استرالیا شهر «کانبرا» است؛ برخلاف بسیاری از کشورها که پایتخت آن بزرگ‌ترین شهر نیز به حساب می‌آید، در استرالیا شهر «سیدنی» بزرگ‌ترین شهر محسوب می‌شود. وسعت کشور استرالیا بخش زیادی از قاره اقیانوسیه که به قاره استرالیا شهرت دارد ...